شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

فیلتر گذاری اختصاصی خبر  

 


از تیم موثر شرکت آبفار در کسب رتبه برتر جشنوار شهید رجایی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:طی لوحی از اقایان محمد عزیزی،محمد فدوی،مجید منصوری فر و سرکار خانم اکرم رحیمی از سوی رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جشنواره شهید رجایی تقدیر به عمل آمد.

کسب مقام برتر جشنواره شهید رجایی توسط شرکت آبفار استان یزد

کسب مقام برتر جشنواره شهید رجایی توسط شرکت آبفار استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد:این شرکت در جشنواره شهید رجایی سال1395 در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در شاخصهای عمومی حائز رتبه برتر گردید.

 
« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: