شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای رباط پشت بادام شهرستان اردکان یزد

مدیر امور شرکت آبفار شهرستان اردکان از آغاز اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای رباط پشت بادام خبر داد.  

اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای رباط پشت بادام شهرستان اردکان یزد

مدیر امور شرکت آبفار شهرستان اردکان از آغاز اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای رباط پشت بادام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،محمدعلی دهقانی اذعان داشت:با توجه به فرسودگی وخرابی های متععد وهدر رفت آب در این ،اصلاح وبازسازی شبکه توزیع آب شرب در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه اشاره کرد:بازسازی مصوب در خصوص روستای رباط پشت بادام در حدود2350 متر و150 مورد استاندارد سازی انشعابات مشترکین نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:لازم به ذکر است این پروژه تعداد466 خانوار و1364 نفر جمعیت را در بر می گیرد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران