شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

پروژه تامین آب شرب روستاهای بخش بهمن شهرستان ابرکوه،یزد افتتاح شد

مدیر امور شرکت آبفار شهرستان ابرکوه از افتتاح پروژه تامین اب شرب روستاهای بخش بهمن ابرکوه خبر داد.  

پروژه تامین آب شرب روستاهای بخش بهمن شهرستان ابرکوه،یزد افتتاح شد

مدیر امور شرکت آبفار شهرستان ابرکوه از افتتاح پروژه تامین اب شرب روستاهای بخش بهمن ابرکوه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد،محمدعلی اکرمی اذعان داشت:این پروژه توسط آقای سیدعلی عزالدینی معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری افتتاح گردید.

وی در ادامه اشاره کرد: فاز 1 تامین آب شرب روستاهای بخش بهمن شامل 10 کیلومتر خط انتقال،حفر وتجهیز یک حلقه چاه واجرای یک هزار متر شبکه برق را در برگرفته است.

وی افزود:تعداد 16 روستا،4718 نفر جمعیت را در برمی گیرد واین پروژه بالغ بر13 میلیارد ریاد می باشد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران