شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
کد سند:    
فرخوان شناسایی سرمایه گذار
مشخصات آگهی
 موضوع: فرخوان شناسایی سرمایه گذار
تشریح:

فراخوان شناسایی سرمایه گذار

 (مزایده)

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در نظر دارد در راستای دستور العمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (2) با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده، آماده بهره برداری، به بخش غیر دولتی(مصوب 4/7/94)، الف- اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای مجتمع ولایت شهرستان یزد و ب- اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای مجتمع نصرآباد شهرستان تفت را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر از پروژه :

 • موضوع پروژه : احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال به همراه احداث تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب با ظرفیت حداقل 10000 مترمکعب در شبانه روز در محدوده مجتمع ولایت
 • سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور پایدار پویش مبین
 • دوره احداث : 2 سال
 • محل اجرا : مجتمع روستایی ولایت شهرستان یزد
 • برآورد اجرا : 1230 میلیارد ریال

ب- شرح مختصر از پروژه :

 • موضوع پروژه : احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال به همراه احداث تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب با ظرفیت حداقل 4500 مترمکعب در شبانه روز در محدوده مجتمع نصرآباد
 • سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور پایدار پویش مبین
 • دوره احداث : 2 سال
 • محل اجرا : مجتمع روستایی نصرآباد شهرستان تفت
 • برآورد اجرا : 520 میلیارد ریال

 

 • سرمایه گذاران و شرکت های واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری 8/4/96 ، نامه اعلام آمادگی خود را بهمراه رزومه کاری به آدرس:

 یزد میدان امام حسین (ع) کوچه شهید حاجی مهدی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد کد پستی 85384- 89161 و شماره تماس 31724172 اداره طرح و برنامه و گسترش مشارکتهای بخش غیر دولتی، ارائه نمایند .

واحد منتشر کننده: اداره حقوقی وامور قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 250